Упаковка в защитной атм.

 • Артикул: 3085 G
 • Срок хранения: 15 суток
 • Упаковка: газ/защ/атм
 • температура хран.: 0...+6°С
 • Артикул: 3208 G
 • Срок хранения: 12 суток
 • Упаковка: газ/защ/атм
 • температура хран.: 0...+6°С
 • Артикул: 3166 G
 • Срок хранения: 15 суток
 • Упаковка: газ/защ/атм
 • температура хран.: 0...+6°С
 • Артикул: 3087 G
 • Срок хранения: 15 суток
 • Упаковка: газ/защ/атм
 • температура хран.: 0...+6°С
 • Артикул: 3133 G
 • Срок хранения: 15 суток
 • Упаковка: газ/защ/атм
 • температура хран.: 0...+6°С
 • Артикул: 3257 G
 • Срок хранения: 15 суток
 • Упаковка: газ/защ/атм
 • температура хран.: 0...+6°С
 • Артикул: 3119 G
 • Срок хранения: 12 суток
 • Упаковка: газ/защ/атм
 • температура хран.: 0...+6°С
 • Артикул: 3241 G
 • Срок хранения: 15 суток
 • Упаковка: газ/защ/атм
 • температура хран.: 0...+6°С
 • Артикул: 3127 G
 • Срок хранения: 12 суток
 • Упаковка: газ/защ/атм
 • температура хран.: 0...+6°С
 • Артикул: 3133 G
 • Срок хранения: 15 суток
 • Упаковка: газ/защ/атм
 • температура хран.: 0...+6°С
 • Артикул: 3201 G
 • Срок хранения: 15 суток
 • Упаковка: газ/защ/атм
 • температура хран.: 0...+6°С